Beschikbaarheid
Datum
Klas (Voormiddag)Klas (Namiddag)
  
September
  
  
12
  
  
19
  
  
26
  
  
Oktober
  
  
10
Werkvergadering Bisdom
  
17
5e lj VBS Mariadal Hoegaarden Klas Noël BLO Mariadal Hoegaarden
  
24
Wetenschapsweek Imec Wetenschapsweek Imec
  
November
  
  
28
  
  
December
  
  
12
  
  
19
  
  
Januari
  
  
16
6e lj Lubbeek  
  
30
Werkvergadering Bisdom
  
Maart
  
  
13
6e lj Mozaïek Roosbeek 5e lj Mozaïek Roosbeek
  
20
  
  
27
Werkvergadering Bisdom
  
Mei
  
  
15
6e lj Landen6e lj Landen
  
29
  
  
Juni
  
  
5
  
  
12
  
  
19
  
  
26