Tijdens schooljaar 2007-2008 was onze school 'experimenteerschool' voor TOS21.  Enkele leerkrachten gingen aan de slag met referentiepunten en standaarden voor het uitwerken van goede techniekactiviteiten.
Na de voorstelling van het  "eindrapport van Techniek op school voor de 21ste eeuw" (augustus 2008) start de pilootfase van TOS21 : tijdens deze periode (tot de nieuwe leerplannen in september 2010) 'experimenteren' een aantal scholen (per provincie en per net) met de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Als pilootschool moeten we :

- Onze activiteiten uitwerken volgens het kader voor technische geletterdheid, d.w.z. de standaarden, referentiepunten en de daarop gesteunde ontwikkelingsdoelen, alsook de eindtermen;
- Leeractiviteiten voor techniek ontwikkelen op grond van het TOS21-kader en de daarop gesteunde ontwikkelingsdoelen en eindtermen;
- Werken met gevalideerd bestaand materiaal of zelf leeractiviteiten ontwikkelen rond een set referentiepunten, ontwikkelingsdoelen of eindtermen;
- Het bestaand of zelf ontwikkeld lesmateriaal toetsen aan het TOS21-kader en de daarop gesteunde ontwikkelingsdoelen en eindtermen;
- Ons laten coachen en rekening houden met bijsturingen van techniekcoaches en pedagogische begeleiders;
- Ons openstellen (als “aquariumschool”) voor andere scholen, in het kader van de verspreiding van de good practice.

Meer info over TOS21 lees je op de TOS21-website.

Download hier het eindrapport van Techniek op school voor de 21ste eeuw : eindrapport TOS21 (pdf)

Download hier nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen : Eindtermen en ontwikkelingsdoelen (doc) 

Alle eindtermen en ontwikkelingsdoelen kunnen geplaatst worden in een matrix met de 3 dimensies van techniek leren (Begrijpen - Hanteren - Duiden) en (per dimensie) de 4 kerncomponenten (Technische systemen - Technisch proces - Hulpmiddelen - Keuzes).  Een voorbeeld van deze matrix met de eindtermen voor het lager onderwijs kun je hier downloaden : matrix-ET-LO (doc).

Voor het uitwerken van technische activiteiten en de koppeling aan de eindtermen -volgens de matrix- probeerden we een 'werkbare' vorm van de matrix uit te werken.  Deze matrix kan je helpen een techniekactiviteit uit te werken rekening houdend met de verschillende dimensies en kerncomponenten. 

Download hier onze versie van de TOS21-matrix : TOS21-matrix 
(doc)

Wij opteren ervoor om in onze leerkrachtenfiches de eindtermen die in de activiteit aan bod komen te vertalen naar concrete lesdoelen : zo kan de leerkracht de betreffende eindterm (of het leerplandoel) makkelijker aan bod laten komen in de les.

Op de "Aqua-day" Vlaams-Brabant die doorging op 9 juni 2009 in het Koninklijk Atheneum te Etterbeek hebben we onze werkwijze voorgesteld.
Download hier onze presentatie : Powerpoint Aquaday
Download hier onze kijkwijzer : Kijkwijzer

Al het werk van de TOS21-experimenteerscholen resulteerde in "Bouwstenen voor Technische Geletterdheid".
Lees hier de Brochure "Inspirerende Bouwstenen voor Technische Geletterdheid" (met o.a. een leeswijzer)
Lees hier de "Inspirerende Bouwstenen" van onze school.

Sinds september hebben alle onderwijsnetten nieuwe leerplandoelen geschreven op basis van de nieuwe ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Download ze hier voor het :  VVKBaO  -  GO!   -  OVSG

Voor het VVKBaO heb ik een documentje gemaakt met de koppeling ontwikkelingsdoelen – leerplandoelen met de concretisering ervan.
Dit Word-documentje kun je gebruiken om zelf in de werken; vb. vul eigen activiteiten verder aan bij ‘concretisering’, zo heb je steeds een overzichtje van de doelen waaraan je werkt).