Technotheek.be gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren. Meer info.
OK

TECHNOTHEEK, gevestigd aan Stationsstraat 35, 3320 Hoegaarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.technotheek.be
Stationsstraat 35, 3320 Hoegaarden
Tel: +32 496 67 25 05

Koen Pierlet is de Functionaris Gegevensbescherming van TECHNOTHEEK
Hij is te bereiken via koen@technotheek.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

TECHNOTHEEK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens

TECHNOTHEEK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

TECHNOTHEEK neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TECHNOTHEEK) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TECHNOTHEEK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens (naam, adres, contactgegevens) worden samen met uw afgeronde bestellingen bewaard om wille van boekhoudkundige redenen. Zoals hieronder aangehaald heeft u steeds het recht ons te verzoeken deze persoonsgegevens permanent te verwijderen.

Wij bewaren geen betaalgegevens; alle transacties en gegevens hieromtrent worden verwerkt door onze betalingspartner Mollie (https://www.mollie.com/nl/privacy).

Delen van persoonsgegevens met derden

TECHNOTHEEK verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website TECHNOTHEEK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen/voorkeuren te onthouden.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TECHNOTHEEK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar koen@technotheek.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TECHNOTHEEK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TECHNOTHEEK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met koen@technotheek.be

Volg @technotheek_ op Instagram!

Tweetaktmotor #technotheek_ #techniekonderwijs #automechanic
Vlakke ondergrond voor de Beebot met hindernissenparcours #technotheek_ #techniekonderwijs #beebot #computationeeldenken
Techniek-doe-mee-theater met Professor Vital, dat kan ook op jouw school! Boek nu op technotheek.be #technotheek_ #techniekonderwijs #kindertheater
Met het vliegtuig kunnen kleuters experimenteren met stroomkringen in je techniekhoek #technotheek_  #techniekonderwijs #kleuter
In de reeks ´projectjes met de micro:bit´: de kipwagen! #technotheek_  #microbit #programming
In de reeks ´projectjes met micro:bit´: de snoepautomaat! #technotheek_ #microbit #programming
Nog een uitbreiding van het solarhuis! #technotheek_ #techniekonderwijs #zonneenergie #solarenergy
Heb jij al een Technobot of kom je nog graag naar de workshop? #technotheek_ #techniekonderwijs #computationeeldenken
Een uitbreiding van het pakket zonne-energie: met enkele lichtsensors zorg je dat jouw solarflower de zon volgt! #technotheek_ #solarenergy #techniek
STEM-experimenteerpakket zonne-energie #technotheek_ #techniekonderwijs #zonneenergie
Met de servo's van de Technobot kun je ook dit 'gatenkaasspel' maken! Nog een van de vele mogelijkheden van de Technobot. #technotheek_ #techniekonderwijs #computationeeldenken #kitronik #microbit